Wat moet ik doen bij stranding van een walvis?

Bent u getuige van de stranding van een grote walvisachtige, zoals een bultrug of potvis? Dan kunt u bellen met de Kustwacht op 0900 – 0111. U kunt ook melding maken op Walsvisstrandingen.nl. Blijf op afstand en raak het dier niet aan. Bied ook geen eerste hulp.

Stranding walvissen

Wanneer een walvis strandt, is de kans dat het dier het overleeft heel klein. Gezonde walvissen stranden sowieso weinig. Zodra het dier op het strand ligt, loopt het door het eigen gewicht al snel ernstige spierschade op. Een team van deskundigen bepaalt of er binnen 12 uur een reddingspoging kan worden gedaan om het dier terug naar zee te krijgen. Het kan gebeuren dat het lichaam van het dier spontaan ontploft of voor de mens gevaarlijke ziektes heeft. Blijft u daarom op afstand en raak de walvis niet aan.

Risico’s walvisstranding

Een gestrande walvis kan een risico zijn voor de openbare orde en de volksgezondheid. Het is een behoorlijk karwei om de walvis te redden of uit zijn lijden te verlossen. Bovendien is het gevaarlijk voor mensen die te dicht bij het dier komen. Er zijn veel partijen betrokken bij een reddingspoging, zoals de Kustwacht, Rijkswaterstaat en Naturalis. Daarnaast zijn gemeente, provincie en politie erbij betrokken om de openbare orde te bewaken. Een stranding trekt namelijk veel interesse van mensen, tv en kranten. Bij de reddingspoging staan de veiligheid van de mens en het welzijn van het dier voorop. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ‘Leidraad stranding grote levende walvisachtigen’ gemaakt en zorgt er daarmee voor dat alle partijen goed samenwerken.

Foto’s en video’s walvisstranding

U mag foto’s of video’s maken van een walvisstranding. Deze kunt u sturen naar walvisstrandingen@naturalis.nl