Dierenwelzijn huis- en hobbydieren

Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland heeft een huisdier. Wie een huisdier heeft, moet daar goed voor zorgen. Houders, verkopers en fokkers van huisdieren moeten zich houden aan regels uit het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren.

Bekijk veelgestelde vragen over dieren en het coronavirus.

Regels voor het houden van huisdieren

De belangrijkste regels voor het houden van huisdieren gaan over:

 • Huisvesting van dieren
  Het dier moet in een geschikte ruimte worden gehouden. Zo moet er voldoende bewegingsvrijheid zijn zodat het niet onnodig lijdt.
 • Verzorging van dieren
  Houders moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het dier goed voer en voldoende water krijgt. En dat een dier medische verzorging krijgt als dat nodig is.
 • Verkoop van dieren
  Verkopers mogen geen huisdieren verkopen aan personen onder de 16 jaar. Dieren mogen niet in een etalage staan. En een verkoper moet schriftelijke informatie afgeven aan een klant over het verkochte dier.
 • Registratie van dieren
  Eigenaren van honden moeten hun hond binnen 7 weken na de geboorte laten chippen en registreren. Ook voor hobbydieren en paarden geldt een identificatie- en registratieplicht.
 • Fokken van dieren
  Fokken met dieren die ernstige afwijkingen of ziekten hebben is verboden. Of met dieren die ernstige gedragsafwijkingen hebben. Voor het fokken met kortsnuitige honden zijn in 2019 een aantal voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden helpen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bij de handhaving. De voorwaarden zijn terug te vinden in het rapport  ‘Fokken met kortsnuitige honden’.

 • Ingrepen bij dieren
  De wet verbiedt ingrepen bij een dier die een lichaamsdeel verwijderen of beschadigen, behalve als dit medisch noodzakelijk is. Maar sommige ingrepen mogen wel. Bijvoorbeeld oormerken bij varkens of ingrepen om het dier onvruchtbaar te maken. In het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren staat welke ingrepen wel of niet mogen.

Extra regels voor hobbydieren

Hobbydieren zijn landbouwdieren die in kleine aantallen en zonder commercieel doel worden gehouden. Bijvoorbeeld schapen, geiten, runderen, varkens en kippen. Voor deze dieren gelden soms andere regels dan voor huisdieren.

 • Voor het vervoer van hobbydieren gelden regels. Bijvoorbeeld voor reis- en rusttijden. Overtreden eigenaren deze regels? Dan kan de NVWA een bestuurlijke boete geven.
 • Eigenaren van dieren moeten naar een dierenarts als een dier ziek is. Is er besmettingsgevaar? Dan moeten eigenaren van hobbydieren de dierziekte melden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit);
 • De huisvesting van hobbydieren moet aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld eisen aan de afmeting. Dit staat in het Besluit houders van dieren.
 • Eigenaren van hobbydieren moeten hun dieren laten identificeren en registreren. Zo zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te vinden. Bijvoorbeeld bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte.

Huis- en hobbydierenlijst

Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen, hebben bijzondere of ingewikkelde verzorging nodig of zijn gevaarlijk. Daarom werken we in Nederland aan een huis- en hobbydierenlijst. Vroeger heette dit de positieflijst. Dieren die hierop staan, mag u houden.

De huis- en hobbydierenlijst wordt samengesteld met hulp van 2 onafhankelijke commissies. Voordat deze lijst definitief wordt, krijgt u de kans om via internet te reageren. Op de definitieve lijst komt te staan welke diersoorten u mag houden. Ook is dan duidelijk of er mogelijkheden komen voor specialistische houders. Voor houders van dieren die niet op de huis– en hobbydierenlijst staan, komt er een overgangsregeling. U mag het dier dan houden tot het overlijdt.

Het ministerie zorgt eerst voor een huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren. Voor vogels, amfibieën en reptielen komen later positieflijsten. Tot die tijd mogen deze dieren gehouden worden. 

Lees meer over de huisdierenlijst op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).