Dierenwelzijn huisdieren

Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland heeft een huisdier. Wie een huisdier heeft, moet daar goed voor zorgen. Houders, verkopers en fokkers van huisdieren moeten zich houden aan regels uit het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren.

Huis- en hobbydierenlijst

De huisdierenlijst (positieflijst) uit 2015 is niet meer geldig. Op dit moment zijn er geen beperkingen om dieren te houden op grond van deze lijst. Er wordt gewerkt aan een nieuwe huisdierenlijst. Lees meer over de huisdierenlijst op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Belangrijkste regels voor het houden van huisdieren

De belangrijkste regels voor het houden van huisdieren gaan over:

 • Huisvesting van dieren
  Het dier moet in een geschikte ruimte worden gehouden. Zo moet er voldoende bewegingsvrijheid zijn zodat het niet onnodig lijdt.
 • Verzorging van dieren
  Houders moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het dier goed voer en voldoende water krijgt. En dat een dier medische verzorging krijgt als dat nodig is.
 • Verkoop van dieren
  Verkopers mogen geen huisdieren verkopen aan personen onder de 16 jaar. Dieren mogen niet in een etalage staan. En een verkoper moet schriftelijke informatie afgeven aan een klant over het verkochte dier.
 • Fokken van dieren
  Professionele fokkers en hobbyfokkers mogen niet fokken met dieren die ernstige afwijkingen of ziekten hebben. Of met dieren die ernstige gedragsafwijkingen hebben. Een hond mag binnen een aaneengesloten periode van 12 maanden ten hoogste 1 nest krijgen. Om de regels voor hondenfokkerij beter te handhaven komt de Rijksoverheid met nieuwe criteria voor dierenwelzijn. De criteria zijn speciaal voor ouderdieren en nakomelingen. Deze gaan over uiterlijke kenmerken, zoals de schedelvorm, vorm van de neus en de ogen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) gaan de regels gebruiken bij  inspecties en controles bij hondenfokkerijen.