Naar een verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk

Minister Piet Adema (LNV) kondigt vandaag vergaande stappen aan richting een Nederland waarin geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk. Er wordt gekeken naar twee verboden voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken, zoals katten met vouwoortjes. Het gaat om een houdverbod en een vertoningsverbod. Als er een houdverbod wordt ingesteld, betekent dat automatisch ook een handels- en importverbod. 

Bij de keuze voor een huisdier kiezen mensen vaak voor kenmerken die ze schattig vinden, bijvoorbeeld honden met een korte snuit of katten met vouwoortjes. Zij hebben de beste bedoelingen, maar weten vaak niet dat dieren permanent kunnen lijden onder deze eigenschappen. Hondjes met een te korte snuit moeten bijvoorbeeld constant happen naar adem.  

Vandaag maakt minister Adema zijn plan van aanpak bekend om dit dierenleed te voorkomen, te beginnen met honden en katten. Dat betekent het uitwerken van twee maatregelen voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken: een houdverbod en een vertoningsverbod.

Minister Piet Adema: “Dit onderwerp raakt me niet alleen als minister, maar ook als mens. We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we ze ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden. Daarom zetten we vandaag een stevige stap richting een Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk. De houd- en vertoningsverboden waarmee ik dat wil bereiken zullen veel tijd vragen om zorgvuldig uit te werken. Ze zijn een complex streven, maar ook een juist streven.”

Houdverbod (en handels- en importverbod)

LNV wil richting een houdverbod. Dat verbod zou betekenen dat huisdieren met schadelijke uiterlijke kenmerken niet meer gehouden mogen worden.

Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid van een lijst met daarop uiterlijke kenmerken waarvan objectief vast te stellen is dat ze permanent lijden veroorzaken en die objectief bij individuele dieren vast te stellen zijn. Dieren die daaraan voldoen mogen dan niet meer gehouden worden. Die lijst zal klein beginnen, maar verder aangevuld worden op basis van verder onderzoek naar schadelijke kenmerken die objectief aan het individuele dier vastgesteld kunnen worden.

Er geldt een overgangsregeling: mensen die op het moment dat een eigenschap verboden wordt al een dier met die eigenschap in huis hebben, mogen dat dier nog houden tot het overlijdt.

In de praktijk betekent een houdverbod ook een handels- en importverbod. Om een dier te verhandelen of te importeren, moet een handelaar het dier namelijk ook (kort) in bezit hebben en dat mag dan niet meer.

Vertoningsverbod

Het vaak of prominent zien van een bepaald type huisdier vergroot de vraag ernaar. Om de vraag naar huisdieren met schadelijke uiterlijke eigenschappen te verminderen, werkt LNV aan een vertoningsverbod. Dat is een verbod op het tonen van huisdieren met schadelijke uiterlijke eigenschappen, bijvoorbeeld in reclames, advertenties en op sociale media. Denk daarbij ook aan de rol van beroemdheden en influencers. 

Complexiteit

Zowel een houdverbod als een vertoningsverbod zijn complex en roepen veel vragen op. Hoe tonen we objectief aan wanneer een dier lijdt onder zijn uiterlijk? Hoe gaan we zorgvuldig om met de vrijheden van sociale media? Hoe zorgen we voor gedegen handhaving? Deze vraagstukken zullen tijd vragen om zorgvuldig uit te werken. Maar we willen nu al mensen informeren dat dit eraan komt, zeker ook mensen die overwegen een nieuw huisdier in huis te halen.  

Veelgestelde vragen over het verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk