Dierenwelzijn in dierentuin

In een dierentuin worden wilde dieren minimaal 7 dagen per jaar tentoongesteld aan het publiek. Daarvoor gelden aparte regels.

Regels welzijn dieren in dierentuin

Voor het welzijn van dieren in een dierentuin gelden voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Dieren moeten de ruimte hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Bijvoorbeeld graven, klimmen, zwemmen en nesten bouwen. Ook moeten dieren volgens hun sociale leefstijl kunnen leven (in groepen of juist alleen).
  • Dieren moeten voldoende ruimte hebben om zichzelf te verzorgen, te kunnen groeien en zich te kunnen voortplanten.
  • Een dierentuin moet de veiligheid van mens en dier waarborgen. Zo moet een dierentuin maatregelen nemen om te voorkomen dat dieren ontsnappen. En er moeten plannen zijn in geval van calamiteiten.
  • Een dierentuin moet een registratiesysteem hebben. Daarin staat informatie over de dieren, voeding, fokken en diergeneeskundige verzorging.