Evaluatie van het Dierentuinenbesluit - Eindrapport

Een evaluatieonderzoek van het bureau Research voor Beleid (RvB) naar het Dierentuinenbesluit dat op 26 juli 2002 van kracht is geworden. Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en interviews.

Evaluatie van het Dierentuinenbesluit - Eindrapport (PDF | 59 pagina's | 417 kB)