Evaluatie van het Dierentuinenbesluit - Eindrapport

Een evaluatieonderzoek van het bureau Research voor Beleid (RvB) naar het Dierentuinenbesluit dat op 26 juli 2002 van kracht is geworden. Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en interviews.