Aanpak hoog-risico honden

De Rijksoverheid wil het risico op bijtincidenten met agressieve honden terugdringen en zoveel mogelijk voorkomen. Verschillende maatregelen helpen daarbij.

Eigenaar verantwoordelijk voor gedrag hond

In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. Hij moet alles doen om een incident te voorkomen. Zo mag een hond niet worden uitgelaten door iemand die het dier niet onder controle heeft. Ook moet de eigenaar deskundige hulp inschakelen als de hond agressief gedrag vertoont. Bijvoorbeeld een gedragsdeskundige. Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) vindt u informatie over gedragstherapeuten.

Landelijke maatregelen tegen hoog-risico honden

De Rijksoverheid neemt de volgende maatregelen:

  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een fok- en importverbod voor hoog-risico honden.
  • Elke gemeente krijgt een meldpunt. Hier kan iedereen gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters melden.

Gemeentelijke maatregelen tegen hoog-risico honden

Gemeenten kunnen maatregelen opleggen aan eigenaren van hoog-risico honden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplicht aanlijnen van honden. Of om de verplichting de hond een muilkorf om te doen.