Voorkomen van gevaarlijk gedrag door honden (bijtincidenten)

Honden bijten soms mensen of andere dieren. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de slachtoffers. Bij zware verwondingen hebben zij soms bijvoorbeeld een operatie nodig. De overheid wil het aantal bijtende honden flink omlaag brengen en neemt daarom verschillende maatregelen.

Oorzaken van bijtende honden

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun hond. Hondeneigenaren moeten voorkomen dat hun hond iemand bijt. Dat begint al voordat zij de hond kopen. Eigenaren moeten zich afvragen welke hond bij hen past en of zij de hond kunnen geven wat hij nodig heeft. Ook een goede fokker vinden is belangrijk, want goede socialisatie van een puppy in de eerste weken is heel belangrijk.

De Rijksoverheid heeft onderzoek laten doen naar goede praktijken voor adequate gedragsontwikkeling van puppy's. Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) staat betrouwbare informatie over onder andere het kopen, verzorgen en opvoeden van honden.

Iedere hond kan bijten, maar als eigenaren het gedrag van hun hond begrijpen en ervoor zorgen dat ze de hond niet in stressvolle situaties brengen, is de kans dat een hond bijt een stuk kleiner. Als een hond zich toch agressief gedraagt, moet een eigenaar maatregelen nemen om een bijtincident te voorkomen. Bijvoorbeeld door de hond altijd aan te lijnen. Of een muilkorf om te doen. Op de website minderhondenbeten.nl staat meer informatie over agressie bij honden, omgaan met honden en bijtincidenten

Maatregelen om het aantal hondenbeten te verminderen

De overheid wil ervoor zorgen dat mensen minder vaak door honden worden gebeten. Bijvoorbeeld door hondeneigenaren goede informatie over honden te bieden. Daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen.

  • Gemeenten kunnen eigenaren verplichten om hun hond aan te lijnen of een muilkorf om te doen. Ook kunnen gemeenten een meldpunt inrichten, waar inwoners gevaarlijke situaties kunnen melden.  
  • Oprichting van het Landelijk Honden Dossier. Hier kunnen aangesloten gemeenten informatie met elkaar delen over gevaarlijke honden. 
  • Elke hond moet een paspoort hebben. Dit moet illegale hondenhandel tegengaan. 
  • Fokkers moeten hun honden registreren, op hun eigen naam. Zo is de fokker van de hond altijd terug te vinden. Meer informatie over een hond kopen of verkopen is te vinden op de website van RVO.  
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen een cursus doen, waarin zij leren omgaan met agressieve honden. 

Extra maatregelen voor minder hondenbeten

Om de kans op hondenbeten nog verder te verkleinen, wil het kabinet vijf extra maatregelen nemen tegen bijtincidenten: 

  • Een verbod op het houden en fokken van honden met bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld, grote, sterke honden met krachtige kaken. Dit verbod geldt niet als deze honden een stamboom hebben. Voor fokkers van zulke honden met een stamboom komen wel strengere regels.  
  • Een verplichte cursus voor alle hondeneigenaren. Het is namelijk belangrijk dat een eigenaar begrijpt wat nodig is om een hond veilig, maar ook gelukkig en gezond te houden.
  • Een landelijk meldpunt oprichten voor gevaarlijk gedrag en bijtincidenten door honden. Hier kan iedereen in Nederland een melding doen, zodat duidelijk wordt hoe vaak honden mensen of andere dieren bijten. 
  • Een wet die het mogelijk maakt om een eigenaar van een gevaarlijke hond te verplichten om zijn hond in het hele land aan te lijnen of te muilkorven. Nu kan een burgemeester dit alleen verplichten binnen zijn gemeente. 
  • Honden die iemand ernstig verwond of gedood hebben sneller kunnen laten inslapen.  Dit is zodat deze honden niet onnodig lang in de opvang hoeven te blijven. 

Meer informatie over deze maatregelen staat in de Kamerbrief over maatregelen tegen bijtincidenten door honden.