Voorkomen gevaarlijk gedrag honden

De Rijksoverheid wil het risico op bijtincidenten met honden zoveel mogelijk terugdringen.

Risico’s bijten door honden

Het risico op een zogenaamd bijtincident hangt af van verschillende zaken. Onder andere temperament, huisvesting en lichamelijke problemen met pijn hebben invloed op het gedrag van een hond. Een andere belangrijke factor is de manier waarop de eigenaar met de hond omgaat. Mogelijke oorzaken van agressief gedrag staan in het onderzoeksrapport ‘The Safe Dogproject’. Dit rapport is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geschreven.

Gevaarlijk gedrag honden

Het risico op een bijtincident is hoog als een hond gevaarlijk gedrag vertoont in situaties die normaal geen probleem vormen. Bijvoorbeeld wanneer iemand in de buurt een onverwachte beweging maakt. Als een hond daar agressief op reageert, wordt deze hond een hoog-risicohond genoemd.

Verantwoordelijkheid eigenaren van honden

In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. De eigenaar moet bijtincidenten door zijn hond voorkomen. Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) staat meer informatie over hulp bij agressieve honden.

Landelijke maatregelen om het risico op bijtincidenten te verminderen

Leerdoelen voor cursus eigenaren van honden

De Rijksoverheid wil met maatregelen het risico op agressief gedrag bij honden verminderen. Bijvoorbeeld door leerdoelen vast te stellen voor een cursus voor eigenaren van honden. Gemeenten kunnen eigenaren van honden met een (hoog) risico op gevaarlijk gedrag verplichten een cursus te volgen. Voor toezichthouders is een digitale cursus ontwikkeld.

Test op risico gevaarlijk gedrag honden

Daarnaast laat LNV een risicobeoordelingstest ontwikkelen. Deze test stelt het risico vast op gevaarlijk gedrag bij honden. Is het risico op gevaarlijk gedrag hoog? Dan kan de gemeente een fokverbod, aanlijn- of muilkorfgebod geven.

Onderzoek naar landelijke registratie bijtincidenten

LNV werkt samen met een aantal gemeenten en politie om een landelijk registratiesysteem van bijtincidenten met honden op te zetten. Via dit systeem krijgen LNV, politie en gemeenten inzicht in betrouwbare gegevens over gevaarlijk gedrag bij individuele honden. Deze informatie helpt om op tijd in te grijpen tegen eigenaren van honden die gevaarlijk gedrag vertonen. Hiermee kunnen bijtincidenten worden voorkomen.

Onderzoek naar de juiste manier van socialiseren van pups

LNV laat onderzoek uitvoeren naar de juiste manier van socialiseren van pups door fokkers. Dit vermindert het risico op het ontstaan van gevaarlijk gedrag bij honden op latere leeftijd aanzienlijk. Als het onderzoek klaar is, bekijkt LNV wat de beste manier is om te zorgen dat de resultaten door fokkers worden toegepast. 

Gemeentelijke maatregelen tegen bijtincidenten

Om bijtincidenten te voorkomen, moet een gemeente op tijd weten of een individuele hond agressief gedrag vertoont. Gemeenten kunnen hiervoor een meldpunt inrichten. Hier kan iedereen gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters melden.

Gemeenten kunnen verder maatregelen opleggen aan eigenaren van honden die gevaarlijk gedrag vertonen. Zo kunnen zij onder andere:

  • eigenaren verplichten een cursus te volgen;
  • eigenaren verplichten hun hond aan te lijnen of
  • eigenaren verplichten hun hond een muilkorf om te doen.