Dierenwelzijn productiedieren

Voor bedrijfsmatig gehouden dieren gelden onder meer welzijnsregels voor transport, voeding, huisvesting en verzorging. Bedrijfsmatig gehouden dieren worden ook wel productiedieren of boerderijdieren genoemd.

Regels voor bedrijfsmatig gehouden dieren

Bedrijfsmatig gehouden dieren zijn bijvoorbeeld boerderijdieren, manegepaarden of pelsdieren. Houders van deze dieren moeten zich houden aan regels. Bijvoorbeeld voor de huisvesting. Zo hebben productiedieren voldoende bewegingsvrijheid nodig. En als ze buiten worden gehouden moeten ze beschermd zijn tegen slechte weersomstandigheden.

De regels voor productiedieren zijn te vinden bij:

Controle bedrijfsmatig gehouden dieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op het welzijn van productiedieren.

Controle slacht bedrijfsmatig gehouden dieren

Ook controleert de NVWA of de slacht van dieren op een goede manier gebeurt. Daarbij krijgt NVWA onafhankelijk wetenschappelijk advies van WUR Livestock Research.

Dierenwelzijn bij rituele slacht

Voordat dieren worden geslacht, moeten ze eerst worden verdoofd. Voor de slacht volgens Joods ritueel (koosjer vlees) en islamitisch ritueel (halal vlees) geldt een uitzondering. Wel gelden er speciale regels voor onverdoofd ritueel slachten. Zo mag dit bijvoorbeeld alleen in een erkend slachthuis gebeuren, door een speciaal opgeleide slachter.

Overheid, religieuze organisaties en slachterijen hebben afspraken gemaakt over de rituele slacht. Bijvoorbeeld over de manier waarop de slachters de halssnede uitvoeren. De afspraken staan in het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.

Sinds 1 januari 2018 gelden er aangescherpte regels rond de rituele slacht. Hebben de dieren binnen 40 seconden na aansnijding nog niet het bewustzijn verloren? Dan moeten ze alsnog een bedwelming krijgen.

Boete voor overtreden welzijnregels bij diertransport

Voor het vervoer van productiedieren gelden verschillende regels. Bijvoorbeeld voor reis- en rusttijden, vakbekwaamheid van de vervoerder en technische eisen aan voertuigen. Overtreden bedrijven deze regels? Dan kan de NVWA een bestuurlijke boete opleggen. Als dat niet helpt, kan de NVWA de vergunning van de vervoerder schorsen of intrekken.

Identificatie en registratie productiedieren

Eigenaren van productiedieren moeten hun dieren laten identificeren en registreren. Als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, zijn de dieren en hun plaats van herkomst dan snel te traceren. RVO voert de identificatie en registratie van productiedieren uit.

Legbatterijen verboden

Legbatterijen zijn sinds 1 januari 2012 in Nederland verboden. Wie kippen in kooien houdt, mag dat alleen nog doen in zogenaamde koloniehuisvesting.

Legpluimveebedrijven die vóór april 2008 geïnvesteerd hebben in legbatterijen hebben een overgangstermijn tot 1 januari 2021. Dit staat in het Besluit overgangstermijn verbod legkippen in verrijkte kooien. De term verrijkte kooi slaat op een kooisysteem met onder meer:

  • minimaal 750 cm2 ruimte per dier;
  • zitstokken;
  • legnest(en);
  • strooisel.

Verbod nertsenhouderij

Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan. Dit betekent dat er geen nieuwe pelsdierhouderijen mogen bijkomen. Bestaande nertsenhouderijen mogen onder voorwaarden tot 1 januari 2024 blijven bestaan. Maar ze mogen niet meer uitbreiden.

Meer informatie over pelsdierhouderij staat op de site van RVO.nl.

Plannen voor een verbod op veevervoer tijdens extreme hitte

Het kabinet wil een wettelijk verbod op het vervoer van vee tijdens extreme hitte en een betere handhaving op het dierenwelzijn. Dat staat in de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.