Veterinair Tuchtcollege (VTC)

Het Veterinair Tuchtcollege (VTC) behandelt klachten over diergeneeskundige zorg.

Contactgegevens Veterinair Tuchtcollege (VTC)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 378 65 00
Faxnummer
(070) 378 62 46
Internet

Contact met Veterinair Tuchtcollege
Openingstijden
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Postadres

  • Postbus 90426
  • 2509 LK Den Haag

Taakomschrijving VTC

Het VTC is een onafhankelijk, wettelijk tuchtcollege voor diergeneeskundige zorg. Het behandelt klachten over dierenartsen, dierenartsassistenten en dierverloskundigen. Het gaat om klachten over:

  • onvoldoende onderzoek;
  • een verkeerde of te late diagnose;
  • het voorschrijven van verkeerde medicatie;
  • het niet tijdig of verkeerd uitvoeren van een operatie of behandeling;
  • het weigeren om een dier te behandelen;
  • het niet bereikbaar zijn.

Er is in Nederland 1 Veterinair Tuchtcollege en 1 Veterinair Beroepscollege, beide in Den Haag. Er zijn geen regionale colleges.