Veterinair Tuchtcollege (VTC)

Het Veterinair Tuchtcollege (VTC) behandelt klachten over diergeneeskundige zorg.

Contactgegevens Veterinair Tuchtcollege (VTC)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 378 65 00
Faxnummer
(070) 378 62 46
Internet
Veterinair Tuchtcollege Contact met Veterinair Tuchtcollege
Openingstijden
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Postadres

  • Postbus 90426
  • 2509 LK Den Haag

Taakomschrijving VTC

Het VTC is een onafhankelijk, wettelijk tuchtcollege voor diergeneeskundige zorg. Het gaat om klachten over dierenartsen, dierenartsassistenten en dierverloskundigen. Het VTC behandelt klachten over:

  • de diergeneeskundige behandeling van eigen (huis)dieren van particulieren;
  • de overtreding van de Diergeneesmiddelenwet;
  • diergeneeskundige zorg door dierenartsen, dierenartsassistenten en dierverloskundigen.

Er is in Nederland 1 Veterinair Tuchtcollege en 1 Veterinair Beroepscollege, beide in Den Haag. Er zijn geen regionale colleges.