WerkenbijdeEU.nl

WerkenbijdeEU.nl geeft informatie aan Nederlanders die bij de Europese Unie (EU) willen werken.

WerkenbijdeEU.nl

Contactgegevens

Internet

Contact met WerkenbijdeEU.nl

Social media

WerkenbijdeEU.nl is bereikbaar via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving WerkenbijdeEU.nl

WerkenbijdeEU.nl zorgt namens de Nederlandse overheid voor een goede instroom van Nederlanders bij de Europese Unie. WerkenbijdeEU.nl geeft informatie over sollicitatieprocedures bij de Europese Unie (EU) en beantwoordt vragen over werken bij de EU.

WerkenbijdeEU.nl richt zich alleen opĀ  Nederlanders die bij de Europese Unie willen werken. Nederlanders die bij andere internationale organisaties willen werken, kunnen voor informatie terecht op de website internationalefuncties.nl.