WerkenbijdeEU.nl

WerkenbijdeEU.nl geeft informatie aan Nederlanders die bij de Europese Unie (EU) willen werken.

WerkenbijdeEU.nl

Contactgegevens

Internet

Contact met WerkenbijdeEU.nl

Social media

WerkenbijdeEU.nl is bereikbaar via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving WerkenbijdeEU.nl

WerkenbijdeEU.nl zorgt namens de Nederlandse overheid voor een goede instroom van Nederlanders bij de Europese Unie. WerkenbijdeEU.nl geeft informatie over sollicitatieprocedures bij de Europese Unie (EU) en beantwoordt vragen over werken bij de EU.

WerkenbijdeEU.nl richt zich alleen op  Nederlanders die bij de Europese Unie willen werken. Informatie over werken bij andere internationale organisaties is te vinden op de website internationalefuncties.nl.