WerkenbijdeEU.nl

WerkenbijdeEU.nl geeft informatie aan Nederlanders die bij de Europese Unie (EU) willen werken.

WerkenbijdeEU.nl

Contactgegevens

Internet
Werken bij de EU
Contact met WerkenbijdeEU.nl

Social media

WerkenbijdeEU.nl is bereikbaar via Instagram, Facebook, X en LinkedIn.

Taakomschrijving WerkenbijdeEU.nl

WerkenbijdeEU.nl zorgt namens de Nederlandse overheid voor een goede instroom van Nederlanders bij de Europese Unie (EU). WerkenbijdeEU.nl geeft informatie over sollicitatieprocedures bij de EU en beantwoordt vragen over werken bij de EU. Het gaat om werken in de steden Brussel, Luxemburg en Straatsburg, bij EU-agentschappen in heel Europa en de EU-delegaties in de rest van de wereld.

WerkenbijdeEU.nl richt zich alleen op  Nederlanders die bij de EU willen werken. Nederlanders die bij andere internationale organisaties willen werken, kunnen voor informatie terecht op de website Werken voor internationale organisaties.