Algemeen Ambtsbericht Azerbeidzjan 2013-11-25

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezenasielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het eerder verschenen algemene ambtsbericht over de situatie in Azerbeidzjan (laatstelijk mei 2012) en beslaat de periode juni 2012 tot medio november 2013.