Algemeen ambtsbericht Ethiopië van juli 2018

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Ethiopië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land. Bij het ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan acht jaar en kunt u dat niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl. .