Algemeen ambtsbericht Democratische Republiek Congo van december 2018

Dit thematische ambtsbericht beschrijft de veiligheidssituatiein de Democratische Republiek Congo (DRC). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van oktober 2017 tot en met november 2018. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in de DRC (laatstelijk oktober 2017).

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan acht jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.