Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024

Strategie voor de jaren 2021-2024 over de digitale toegankelijkheid van cultureel erfgoed in Nederland. Deze strategie is een vervolg op die van 2015 tot en met 2020.

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024 (PDF | 13 pagina's | 388 kB)

Erfgoed digitaal verbinden voor gebruikers

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed beschrijft hoe erfgoedcollecties digitaal verbonden kunnen worden vanuit het perspectief van de gebruikers van dat erfgoed. Deze verbinding maakt het vertellen van de diverse verhalen met en over ons erfgoed mogelijk. 

Belangrijke nieuwe onderdelen van de strategie zijn:

  • verbreden van het werkingsgebied met podiumkunsten en ontwerp en digitale cultuur;
  • kijken naar mogelijkheden van nieuwe technologieën om erfgoed digitaal aan gebruikers ter beschikking te stellen.

Naast digitalisering gaat de nieuwe strategie ook over samenwerking.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed voert sinds 2015 de strategie uit.