Beslisnota bij Kamerbrief wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 (PDF | 16 pagina's | 8,7 MB)