Beslisnota bij Wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (PDF | 39 pagina's | 25,2 MB)