Beslisnota Klimaatnota 2021 en adviesnota's

Deze beslisnota en bijgevoegde adviesnota’s maken inzichtelijk hoe de besluitvorming over het nieuwe beleid in de Klimaatnota tot stand is gekomen. Deze documenten worden openbaar gemaakt conform de beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s.

Beslisnota Klimaatnota 2021 en adviesnota's (PDF | 16 pagina's | 6,5 MB)