Onderliggende beslisnota vuurwerkverbod

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Onderliggende beslisnota vuurwerkverbod (PDF | 2 pagina's | 108 kB)