Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel Regionale Steunkaart 2022-2027

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel Regionale Steunkaart 2022-2027 (PDF | 8 pagina's | 851 kB)