Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over arrest Hoge Raad box 3

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over arrest Hoge Raad box 3 (PDF | 2 pagina's | 125 kB)