Beslisnota over optimalisatietraject stelsel medische rijgeschiktheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota over optimalisatietraject stelsel medische rijgeschiktheid (PDF | 8 pagina's | 854 kB)