Beslisnota bij Kamerbrief over Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie '22-'25

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie '22-'25 (PDF | 3 pagina's | 131 kB)