Nota over Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Nota over Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) (PDF | 21 pagina's | 330 kB)