Beslisnota bij Kamerbrief bij Personeelsrapportage Defensie 1e helft 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij Personeelsrapportage Defensie 1e helft 2022 (PDF | 2 pagina's | 65 kB)