Beslisnota bij antwoorden vragen Verlenging herbestemmingsregeling 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden vragen Verlenging herbestemmingsregeling 2022 (PDF | 1 pagina | 117 kB)