Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak bovengrondse gevolgen van aardbevingen Groningen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak bovengrondse gevolgen van aardbevingen Groningen (PDF | 1 pagina | 96 kB)