Beslisnota bij Kamervragen over weigeren Van Roost om voor parlementaire enquêtecommissie te verschijnen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over weigeren Van Roost om voor parlementaire enquêtecommissie te verschijnen (PDF | 1 pagina | 79 kB)