Beslisnota bij Kamerbrief instelling Commissie Onderzoek en Advies mogelijke misstanden COID

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief instelling Commissie Onderzoek en Advies mogelijke misstanden COID (PDF | 2 pagina's | 671 kB)