Beslisnota's bij Beleidsreactie advies archeologie bij de tijd

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Beleidsreactie advies archeologie bij de tijd (PDF | 15 pagina's | 284 kB)