Beslisnota beantwoording vragen uitdagingen invoering ERTMS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota beantwoording vragen uitdagingen invoering ERTMS (PDF | 3 pagina's | 145 kB)