Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende seismische DRA gasjaar 2022-2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende seismische DRA gasjaar 2022-2023 (PDF | 1 pagina | 108 kB)