Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ontwerp-Instellingsbesluit tijdelijk ATR

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ontwerp-Instellingsbesluit tijdelijk ATR (PDF | 1 pagina | 95 kB)