Beslisnota bij Kamerbrief over voortijdig schoolverlaten en overstap van school naar werk

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortijdig schoolverlaten en overstap van school naar werk (PDF | 12 pagina's | 505 kB)