Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning Groningenveld in gasjaar 2021-2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning Groningenveld in gasjaar 2021-2022 (PDF | 2 pagina's | 238 kB)