Beslisnota bij Kamerbrief lerarenbeleid december 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief lerarenbeleid december 2022 (PDF | 2 pagina's | 133 kB)