Beslisnota bij zaak uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij zaak uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid (PDF | 15 pagina's | 3,8 MB)