Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over afwijzing Tegemoetkoming Vaste Lasten aan startende ondernemers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over afwijzing Tegemoetkoming Vaste Lasten aan startende ondernemers (PDF | 2 pagina's | 109 kB)