Beslisnota brief vervoerplan NS 2023 en addendum brieven en beschikkingen aan NS en ProRail

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota brief vervoerplan NS 2023 en addendum brieven en beschikkingen aan NS en ProRail (PDF | 4 pagina's | 364 kB)