Beslisnota bij aanbiedingsbrief onderzoek oplossingsrichtingen kilometerregistratie Betalen naar Gebruik en burgerpeiling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief onderzoek oplossingsrichtingen kilometerregistratie Betalen naar Gebruik en burgerpeiling (PDF | 1 pagina | 407 kB)