Beslisnota bij Toezending werkprogramma 2023-2024 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Toezending werkprogramma 2023-2024 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (PDF | 1 pagina | 77 kB)