Beslisnota bij Kamerbrief over aanwijzing massaal bezwaar plus 'niet-bezwaarmakers' box 3

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanwijzing massaal bezwaar plus 'niet-bezwaarmakers' box 3 (PDF | 9 pagina's | 1,4 MB)