Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding Monitor Energiearmoede in Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding Monitor Energiearmoede in Nederland (PDF | 2 pagina's | 178 kB)