Beslisnota bij Kamervragen over onbereikbaarheid van energieleveranciers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over onbereikbaarheid van energieleveranciers (PDF | 2 pagina's | 120 kB)