Beslisnota bij Kamerbrief over het Landelijk Crisisplan Olie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over het Landelijk Crisisplan Olie (PDF | 2 pagina's | 878 kB)