Beslisnota bij Kamerbrief over Rode Draden Notitie 2023 over circulaire ketensamenwerking van Het Versnellingshuis Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Rode Draden Notitie 2023 over circulaire ketensamenwerking van Het Versnellingshuis Nederland (PDF | 4 pagina's | 185 kB)