Beslisnota's 1 en 2 bij Kamerbrief ICT Belastingdienst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's 1 en 2 bij Kamerbrief ICT Belastingdienst (PDF | 4 pagina's | 1,4 MB)