Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapporten over drinkwater en lozingen van drugsafvalwater

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapporten over drinkwater en lozingen van drugsafvalwater (PDF | 2 pagina's | 149 kB)