Beslisnota bij Kamerbrief over subsidiemaatregel garantie gasopslag Bergermeer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over subsidiemaatregel garantie gasopslag Bergermeer (PDF | 2 pagina's | 111 kB)