Beslisnota 3 bij Kamerbrief ICT Belastingdienst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 3 bij Kamerbrief ICT Belastingdienst (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)