Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds (PDF | 2 pagina's | 137 kB)