1e Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over exportkredietverzekeringen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

1e Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over exportkredietverzekeringen (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)